Hội thảo khoa học quốc gia “Không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang (Tây Yên tử)”

Hội thảo khoa học quốc gia “Không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang (Tây Yên tử)”Hội thảo khoa học quốc gia “Không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang (Tây Yên tử)”

Hội thảo được tổ chức bởi Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, cùng sự phối hợp tham mưu thực hiện của Viện Trần Nhân Tông (ĐHQGHN) và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.


Thời gian: Từ ngày 31/10 đến 01/11/2023

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Hội thảo tập trung nghiên cứu và thảo luận đối với những nội dung chính sau:

- Văn hóa Phật giáo và không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang: nhận diện và cách tiếp cận;

- Lịch sử văn hóa Phật giáo Bắc Giang, đặc sắc của Thiền phái Trúc Lâm và dòng phái Lâm Tế (hai tông phái Phật giáo lớn ở Bắc Giang) trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam;

- Giá trị đặc sắc của văn hóa Phật giáo Bắc Giang (văn hóa vật thể và phi vật thể, bao gồm giáo lý, tăng già, tự viện, kiến trúc, nghi lễ, tư liệu, kinh sách, tín đồ…) và những phát hiện mới về di sản văn hóa Phật giáo;

- Vai trò, đóng góp của văn hóa Phật giáo đối với phát triển và giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội ở cấp độ địa phương, trong mối quan hệ liên vùng văn hóa (vùng Đông Bắc, vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng) và quốc gia, quốc tế;

- Nhận diện các thách thức, triển vọng và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Bắc Giang đối với biến đổi và đa dạng văn hóa bản địa, trong việc thực hiện phát triển bền vững, trong mối quan hệ tương hỗ với các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương.

Chương trình Hội thảo:

- Ngày 31/10/2023 (thứ Ba): Hội thảo khoa học

- Ngày 01/11/2023 (thứ Tư):

Tham quan chùa Vĩnh Nghiêm và Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng
xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo