Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Tháng 3-4/2023 - Lịch một số hội thảo khoa học quốc tế ISBN và các tạp chí ISSN có phản biện

CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ISSN CÓ PHẢN BIỆN

Tháng 3-4/2023, XBQT hỗ trợ đăng báo trên các tạp chí khoa học quốc tế có phản biện cho nghiên cứu sinh để bảo vệ luận án tiến sĩ, cho các giảng viên, các nhà khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau:

* Tạp chí ISSN có phản biện
* Bài báo gắn mã DOI
* Hỗ trợ nhanh, chi phí phù hợp
* Miễn phí hỗ trợ trong quá trình chỉnh sửa theo phản biện.
* Ngôn ngữ bài báo: tiếng Anh, tiếng Nga

Một số tạp chí tiêu biểu như:

Tạp chí khoa học về Y và dược
Nhận bài đến 1/4/2023
    
Tạp chí khoa học về Khoa học Xã hội
Nhận bài đến 18/4

Tạp chí Tâm lý học và Giáo dục

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật

Tạp chí Ngữ văn và Nghệ thuật học

Tạp chí Hóa học và Vật lý

Tạp chí Kinh tế và Luật học

cùng nhiều tạp chí khoa học chuyên ngành và liên ngành khác


LỊCH MỘT SỐ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ, XUẤT BẢN KỶ YẾU ISBN
tháng 3-4/2023

* Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành có kỷ yếu ISBN
* Chi phí tham gia và xuất bản phù hợp
* Tham dự từ xa, không cần trình bày tại hội thảo vẫn được xuất bản
* Ngôn ngữ: Anh, Nga

* Hội thảo về chuyên ngành khoa học và kỹ thuật: ngày 15/03 và 22/03

* Hội thảo về chuyên ngành Sư phạm và tâm lý học: 25/03, 05/4 và 15/04

* Hội thảo Luật học và Chính trị học: ngày 15/04

* Hội thảo về các ngành kinh tế, tài chính: ngày 25/03, 05/4 và 15/04

* Hội thảo về chuyên ngành luật: 25/03, 05/4 và 15/04

* Hội thảo về các ngành khoa học xã hội: 20/3, 27/03, 17/04
Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.