Trình bày đối tượng của triết học trong lịch sử?

Trình bày đối tượng của triết học trong lịch sử?


Câu hỏi 2: Trình bày đối tượng của triết học trong lịch sử? 

Trả lời: 

Cùng với quá trình phát triển của xã hội, của nhận thức và của bản thân triết học, nội dung đối tượng của triết học cũng thay đổi theo từng thời đại lịch sử và từng trường phái triết học khác nhau. Đối tượng của triết học là các quan hệ phổ biến và các quy luật chung nhất của toàn bộ tự nhiên, xã hội và tư duy.

 Ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại, nền triết học tự nhiên đã đạt được những thành tựu vô cùng rực rỡ. Ảnh hưởng của triết học Hy Lạp cổ đại còn in đậm dấu ấn đến sự phát triển của tư tưởng triết học ở Tây Âu trong các giai đoạn sau. 

Ở Tây Âu thời trung cổ, khi quyền lực của Giáo hội bao trùm mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nền triết học tự nhiên bị thay bằng nền triết học kinh viện. Triết học trong suốt gần một thiên niên kỷ “đêm trường Trung cổ” chịu sự quy định và chi phối của hệ tư tưởng Kitô giáo. Đối tượng của triết học kinh viện chỉ tập trung vào các chủ đề như niềm tin tôn giáo, thiên đường, địa ngục, mặc khải hoặc chú giải các tín điều phi thế tục... - những nội dung nặng về tư biện. 

Phải đến thời kỳ Phục hưng với rất nhiều thành tựu của Côpécních với sự ra đời của Thuyết nhật tâm, khoa học tự nhiên trong các thế kỷ XV, XVI đã tạo cơ sở cho sự phát triển mới của triết học. Cùng với sự hình thành và củng cố quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, để đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn, đặc biệt là yêu cầu của sản xuất công nghiệp, các bộ môn 10 khoa học chuyên ngành, trước hết là các khoa học thực nghiệm đã ra đời. 

Những phát hiện lớn về địa lý và thiên văn cùng những thành tựu khác của khoa học thực nghiệm thế kỷ XV - XVI đã thúc đẩy cuộc đấu tranh giữa khoa học, triết học duy vật với chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. Vấn đề đối tượng của triết học bắt đầu được đặt ra. Những đỉnh cao mới trong chủ nghĩa duy vật thế kỷ XVII - XVIII đã xuất hiện ở Anh, Pháp, Hà Lan với những đại diện tiêu biểu như Ph. Bêcơn, T. Hốpxơ (Anh), D. Điđrô, C. Henvêtiuýt (Pháp), B. Xpinôda (Hà Lan)... 

V.I. Lênin đặc biệt đánh giá cao công lao của các nhà duy vật Pháp thời kỳ này đối với sự phát triển chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học trước Mác. Triết học Hêghen là học thuyết triết học cuối cùng thể hiện tham vọng đó. Hêghen tự coi triết học của mình là một hệ thống nhận thức phổ biến, trong đó những ngành khoa học riêng biệt chỉ là những mắt khâu phụ thuộc vào triết học, là lôgíc học ứng dụng. Hoàn cảnh kinh tế - xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học vào đầu thế kỷ XIX đã dẫn đến sự ra đời của triết học Mác. 

Đoạn tuyệt triệt để với quan niệm triết học là “khoa học của các khoa học”, triết học Mác xác định đối tượng nghiên cứu của mình là tiếp tục giải quyết mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật triệt để và nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Các nhà triết học mácxít về sau đã đánh giá, với Mác, lần đầu tiên trong lịch sử, đối tượng của triết học được xác lập một cách hợp lý.

 

xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502


Các chủ đề liên quan với bài viết; Tạp chí khoa học thi đầu vào thạc sĩ, đăng báo thi đầu vào nghiên cứu sinh; Tạp chí khoa học cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh; Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế; Đăng báo, hội thảo khoa học quốc tế thi đầu vào thạc sĩ, thi đầu vào nghiên cứu sinh
Từ khóa liên quan: Công bố quốc tế, bài báo quốc tế, đăng báo quốc tế, xuất bản quốc tế, tạp chí quốc tế uy tín, đăng bài báo quốc tế, phí đăng bài báo quốc tế, đăng bài báo quốc tế ở đâu, đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế ở đâu, Phí đăng bài báo quốc tế, Dịch vụ đăng báo quốc tế, Cách đăng bài tạp chí quốc tế, Cách viết bài báo khoa học quốc tế, Đăng bài báo khoa học ở đâu, Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế, Phí đăng bài tạp chí quốc tế, ISSN, ISBN, ISI, SCOPUS, kinh nghiệm đăng báo quốc tế, eLIBRARY.vn, triethoc.info, triethoc.net, e-lecturer.vn, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia hà nội, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, học viện khoa học xã hội, đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tạp chí khoa học uy tín, xếp hạng đại học, đăng báo quốc tế thi đầu vào nghiên cứu sinh, đăng báo quốc tế đầu ra nghiên cứu sinh, đầu vào tiến sĩ, đầu ra tiến sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, quy chế tiến sĩ, hỗ trợ đăng báo thi giảng viên chính, thăng hạng giảng viên, hongphuong.net, bepphuong.com, banhmiphuong.com, cadamtuongxunghe.com, academic.vn


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo