Đăng báo khoa học Quốc tế tháng 7/2020

Nhận đăng báo quốc tế tháng 7 năm 2020. Trung tâm XUẤT BẢN QUỐC TẾ thành lập với sứ mệnh hỗ trợ các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu viên, giảng viên ở các cơ sở giáo dục trong cả nước công bố các nghiên cứu của mình trên các tạp chí Khoa học ISSN ở nước ngoài.

Xuất bản công trình của bạn ở nước ngoài có chúng tôi giúp

Trung tâm XUẤT BẢN QUỐC TẾ hỗ trợ và tư vấn đăng báo các ngành thuộc lĩnh vực KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, cụ thể như các chuyên ngành: - Báo chí - Dân tộc học - Đạo đức - Địa lý - Khoa học - Khoa học chính trị - Kinh tế - Lịch sử - Lịch sử nghệ thuật - Luật học - Nghiên cứu văn hóa - Nghiên cứu văn học - Ngôn ngữ học - Nhân chủng học - Nhân khẩu học - Sư phạm - Tâm lý học - Tâm lý giáo dục - Thẩm mỹ - Thần học - Khoa học quân sự - Tôn giáo - Triết học - Xã hội học - Khoa học quản lý * Và nhiều chuyên ngành khác.

Danh mục chuyên ngành

Danh mục chuyên ngành

Chúng tôi hỗ trợ đăng báo khoa học trên các tạp chí quốc tế tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chi tiết.

Thông tin khoa học

Thông tin khoa học

Các thông tin khoa học cập nhật, thông tin hội thảo, thông tin xuất bản, các vấn đề liên quan đến PGS, GS. Chi tiết.

Công cụ hữu ích

Công cụ hữu ích

Chia sẻ kinh nghiệm viết bài báo khoa học, các công cụ hữu ích cho nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên. Chi tiết.

Đăng báo quốc tế

Đăng báo quốc tế

Dịch vụ hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, sinh viên đăng báo và xuất bản các nghiên cứu khoa học của mình trên các tạp chí quốc tế. Chi tiết.

Đăng báo gấp

Đăng báo gấp

Nếu bạn có nhu cầu đăng báo gấp đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi. Chi tiết.

Dịch thuật chuyên nghiệp

Dịch thuật chuyên nghiệp

Chúng tôi có đội ngũ dịch thuật chuyên nganh chuyên nghiệp các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Chi tiết.

Quy trình làm việc của Xuất bản Quốc tế

Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi kịp thời hỗ trợ bạn.

Gửi bài đến XBQT

Gửi bài đến XBQT

Tác giả gửi bài đên BBT qua email: xuatbantapchi@gmail.com

Đánh giá sơ bộ bài báo

Đánh giá sơ bộ bài báo

BBT đọc và đánh giá sơ bộ nội dung của bài báo.

Phản hồi và tư vấn tạp chí

Phản hồi và tư vấn tạp chí

Trao đổi kết quả với tác giả và tư vấn lựa chọn tạp chí phù hợp.

Gửi bài cho tạp chí

Gửi bài cho tạp chí

Gửi bài cho tạp chí, chỉnh sửa và hoàn thiện theo yêu cầu của tạp chí.

Chỉnh sửa và đăng bài

Chỉnh sửa và đăng bài

Hoàn thiện và chỉnh sửa hình thức - nội dung theo yêu cầu của tạp chí.

Gửi bài cho tác giả

Gửi bài cho tác giả

Gửi file pdf và gửi bản giấy cho tác giả sau khi in.

Tin tức cập nhật

Các thông tin khoa học và xuất bản mới nhất

Cần cập nhật về những tạp chí có uy tín
Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế khối ngành KHXH ở Việt Nam trong bối cảnh mới
Роль народа в представлении вьетнамского конфуцианства
Cấu trúc cơ bản của một bài báo
Đăng báo quốc tế gấp cho nghiên cứu sinh ngành Đông phương học
Đăng báo quốc tế gấp cho thi đầu vào nghiên cứu sinh ngành Đông phương học
Đăng báo quốc tế gấp ngành Đông phương học
Đăng báo quốc tế gấp cho thi đầu vào nghiên cứu sinh ngành Quản lý thông tin
Đăng báo quốc tế gấp cho nghiên cứu sinh ngành Quản lý thông tin
Đăng báo quốc tế gấp ngành Quản lý thông tin
Đăng báo quốc tế gấp cho thi đầu vào nghiên cứu sinh ngành Kinh tế
Đăng báo quốc tế gấp cho nghiên cứu sinh ngành Kinh tế
Đăng báo quốc tế gấp ngành Kinh tế
Đăng báo Quốc tế tháng 07/2020

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Xuất bản Quốc tế hỗ trợ các tác giả mọi công đoạn trong quá trình xuất bản

1. Chi phí đăng một bài báo khoảng bao nhiêu?

Tùy thuộc vào danh mục bài báo và thời gian đăng báo, chi phí cho từng trường hợp là khác nhau. Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết.

2. Các bài báo quốc tế được tính điểm như thế nào?

Điểm số bài báo được tính theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Chi tiết.

3. Một bài báo thường được đăng trong bao lâu?

separates and restricts the movement of people who were exposed to a contagious disease to see if they become sick. These people may have been exposed to a disease and do not know it, or they may have the disease but do not show symptoms.

4. Yêu cầu xuất bản để đạt được học hàm PGS, GS như thế nào?

The separation of a person or group of people known or reasonably believed to be infected with a communicable disease and potentially infectious from those who are not infected to prevent spread of the communicable disease. Isolation for public health purposes may be voluntary or compelled by federal, state, or local public health order.

5. What are the symptoms of COVID-19?

The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and dry cough. Some patients may have aches and pains, nasal congestion, runny nose, sore throat or diarrhea. These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but don’t develop any symptoms and don't feel unwell. Most people (about 80%) recover from the disease without needing special treatment. Around 1 out of every 6 people who gets COVID-19 becomes seriously ill and develops difficulty breathing. Older people, and those with underlying medical problems like high blood pressure, heart problems or diabetes, are more likely to develop serious illness. People with fever, cough and difficulty breathing should seek medical attention.

6. Is there any treatment of coronavirus disease (COVID-19)?

There is no specific medicine to prevent or treat coronavirus disease (COVID-19). People may need supportive care to help them breathe.

6. Is there anything I should not do?

The following measures ARE NOT effective against COVID-2019 and can be harmful: Smoking, Wearing multiple masks. In any case, if you have fever, cough and difficulty breathing seek medical care early to reduce the risk of developing a more severe infection and be sure to share your recent travel history with your health care provider.

7. Is the source of the coronavirus causing COVID-19 known?

Currently, the source of SARS-CoV-2, the coronavirus (CoV) causing COVID-19 is unknown. All available evidence suggests that SARS-CoV-2 has a natural animal origin and is not a constructed virus. SARS-CoV-2 virus most probably has its ecological reservoir in bats. SARS-CoV-2, belongs to a group of genetically related viruses, which also include SARS-CoV and a number of other CoVs isolated from bats populations. MERS-CoV also belongs to this group, but is less closely related.

8. Các công cụ index nào dành cho nhà khoa học?

The virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes, or speaks. These droplets are too heavy to hang in the air. They quickly fall on floors or surfaces. You can be infected by breathing in the virus if you are within 1 metre of a person who has COVID-19, or by touching a contaminated surface and then touching your eyes, nose or mouth before washing your hands.