Pinned Post

Thông tin xuất bản

Latest Posts

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 10 năm 2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giản…

Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 11 năm 2021

Ngày tổ chức hội thảo: 17 tháng 11 năm 2021. Địa điểm tổ chức: Liên bang Nga -------- - Hội thảo ra k…

Thông báo số 1 về Hội thảo Giáo dục 2021

Chủ đề: "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo". Thực hiện chức…

Hội thảo quốc tế Chuyển đổi số và Giáo dục đại học: khi thách thức là cơ hội

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU IFI) phối hợp cùng ĐH Kỹ thuật Ostrava (CH Séc)…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 9 năm 2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giản…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 9/2021 Chủ đề cơ bản của…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 9/2021 Chủ đề cơ bản…

Một số hội thảo quốc tế về Luật học, xuất bản kỷ yếu ISBN tháng 8,9,10,11 năm 2021

 Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo Nhận bài viết từ 7 trang. Kỷ yếu có mã số I…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 8/2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc …

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về Tâm lý học và Giáo dục học 8/2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về Tâm lý học và Giáo dục Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết …

Dân Trí - Tranh cãi gay gắt: Muốn có "tiến sĩ thật" phải có công bố quốc tế?

Dân trí Nhiều giáo sư cho rằng, yêu cầu luận án tiến sĩ có công bố quốc tế là tiêu chuẩn khách quan…

Dân Trí - "Hạ chuẩn" tiến sĩ: Bài báo trong nước như vận động viên bơi "ao làng"

Dân trí Bài báo đăng trên tạp chí trong nước giống như vận động viên thi bơi ở ao làng. Bài báo trê…