Dịch vụ hỗ trợ

Latest Posts

Nguồn tại liệu tiếng Việt nào được truy cập miễn phí

Nguồn tại liệu truy cập miễn phí

Nghiên cứu sinh đăng báo tạp chí và hội thảo khoa học ở đâu?

Nghiên cứu sinh đăng báo tạp chí và hội thảo khoa học ở đâu?

CiteScore là gì?

CiteScore (Điểm trích dẫn) là gì? Tương tự IF, CiteScore được dùng để đo mức độ ảnh hưởng của tạp ch…

Impact Factor (Chỉ số ảnh hưởng của một tạp chí) là gì?

Impact Factor là gì? Chỉ số ảnh hưởng của một tạp chí là gì? Chỉ số ảnh hưởng là thông số được tính …

Citation Index (Chỉ số trích dẫn) là gì?

Citation Index (Chỉ số trích dẫn) là gì? Chỉ số trích dẫn được Garfield đưa vào năm 1955, là toàn bộ…

Làm thế nào để biết nhà xuất bản/tạp chí ngụy tạo, kém chất lượng?

Làm thế nào để biết nhà xuất bản/tạp chí ngụy tạo, kém chất lượng? Predatory journals and publishers…

Đâu là một số nhà xuất bản quốc tế có uy tín?

 Đâu là một số nhà xuất bản quốc tế có uy tín? Các tạp chí được xuất bản bởi một số nhà xuất bản sau…

Danh mục tạp chí ABDC là gì?

 Danh mục tạp chí ABDC là gì? ABDC Journal Quality List là danh mục các tạp chí chất lượng của Hội đ…

Danh mục tạp chí ABS hay AJG Rankings là gì?

Danh mục tạp chí ABS hay AJG Rankings là gì? ABS Rankings (từ 2015 trở đi còn được gọi là AJG Rankin…