Thông tin Hội thảo khoa học ISBN

Dịch vụ hỗ trợ

Latest Posts

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành - ISSN 2615-9015

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành ISSN 2615-9015 Công bố, gi…

Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành Công tác xã hội năm 2023

Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành Công tác xã hội  năm 2023 Đào tạo…

Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành Chính trị học năm 2023

Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh, học viên cao học ngành Chính trị học năm 2023 Đào tạo t…

Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2023 dành cho HVCH & NCS tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN (2023 IGRS)

Hội thảo khoa học Quốc tế năm 2023 dành cho HVCH & NCS tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN (2023 IGRS) Phát h…

Quy chế đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra - yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

Quy chế đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao ch…

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

 Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội Ngày 21/10/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết đị…

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - ISSN 2734-9918

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - ISSN 2734-9918 1.Tên cơ…

Hội thảo khoa học quốc tế kỷ yếu mã ISBN chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành cho nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học tháng 2/2023

Hội thảo khoa học quốc tế kỷ yếu mã ISBN chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng dành c…

Làm thế nào để tính tuổi con mèo của bạn?

(Dân trí) - Nhiều người nghĩ rằng, tuổi của con mèo chính là số năm mà chúng sống. ĐỌC TIẾP

Chuyên gia đánh giá ChatGPT có thể thay đổi nền giáo dục như thế nào?

(Dân trí) - ChatGPT đang từng bước tạo ra những thay đổi trong việc dạy và học. "Bộ máy ngôn …

Hành trình tiến sĩ của cô gái từng giành học bổng 9,3 tỷ đồng

Hành trình tiến sĩ của cô gái từng giành học bổng 9,3 tỷ đồng Làm tiến sĩ là một hành trình phát tr…

NAFOSTED - Triển khai đánh giá xét chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022

NAFOSTED - Triển khai đánh giá xét chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng năm 2022 Ngày 10/12/2022 tại Hà…