Pinned Post

Thông tin xuất bản

Latest Posts

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 06 năm 2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giản…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 06/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 06/2022 Chủ đề cơ bả…

Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 06 năm 2022

 Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 06 năm 2022 H…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 5 năm 2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giản…

Hội thảo “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế Triết học Nga và Vệt Nam: lịch sử, vấn đề và t…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 06/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 06/2022 Chủ đề cơ bản củ…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 05/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 05/2022 Chủ đề cơ bản củ…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 05/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 05/2022 Chủ đề cơ bả…

Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 05 năm 2022

 Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 05 năm 2022 H…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 04 năm 2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giản…

Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 05 năm 2022

Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 05 năm 2022 Địa điểm tổ chức:…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 04/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 04/2022 Chủ đề cơ bả…