Pinned Post

Thông tin xuất bản

Latest Posts

Tháng 2/2022 - Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 2/2022 Ngày tổ chức: 05…

Tôn giáo –nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam - Hội thảo KHQT

Hội thảo khoa học Quốc tế "Tôn giáo –nguồn lực văn hóa và xã hội: ứng xử của một số quốc gia v…

Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 1 năm 2022

 Hỗ trợ đăng báo tạp chí, hội thảo gấp cho thi thăng hạng, nâng ngạch giảng viên tháng 1 năm 2022 Hỗ…

Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 01 năm 2022

Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 01 năm 2022  Ngày tổ chức hội…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 2/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 2/2022 Ngày tổ chức: 25/…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp ngày 05/01/2022

 Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp ngày 05/01/2022 Các định hướn…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp ngày 15/01/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp ngày 15/01/2022 Địa điểm tổ ch…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp [tháng 1/2022]

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 1/2022 Ngày tổ chức: 30…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 3/2022

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về luật, nhà nước, pháp quyền, tư pháp tháng 3/2022 Ngày tổ chức: 5/3…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 12/2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 12/2021 Chủ đề cơ bả…

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 12 năm 2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giản…

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA Kính gửi: Quý Thầy/Cô, Quý nhà khoa học! Trường Đại học K…