Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Hỗ trợ xuất bản khoa học trên các tạp chí khoa học và hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Hỗ trợ xuất bản khoa học trên các tạp chí khoa học và hội thảo khoa học quốc tế

Mục tiêu:

Hỗ trợ đăng báo trên các tạp chí khoa học quốc tế có phản biện (ISSN, DOI), hội thảo khoa học quốc tế có kỷ yếu mã ISBN cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu của mình (đăng báo để bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, nghiệm thu đề tài khoa học, thi nâng ngạch giảng viên và hoàn thành các nhiệm vụ khoa học khác). 

Các chuyên ngành hỗ trợ:

Tất cả các chuyên ngành khoa học xã hội, nhân văn
- Báo chí / truyền thông
- Dân tộc học
- Đạo đức
- Địa lý
- Khoa học
- Khoa học chính trị
- Kinh tế
- Lịch sử
- Lịch sử nghệ thuật
- Luật học
- Nghiên cứu văn hóa
- Nghiên cứu văn học
- Ngôn ngữ học
- Nhân chủng học
- Nhân khẩu học
- Sư phạm
- Tâm lý học
- Tâm lý giáo dục
- Thẩm mỹ
- Thần học
- Khoa học quân sự
- Tôn giáo
- Triết học / Triết học Mác - Lênin / Lịch sử triết học 
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Xã hội học
- Khoa học quản lý
- Khoa học thông tin / thông tin học
và nhiều chuyên ngành khác.

Các hỗ trợ khác

- Dịch chuyên ngành Khoa học XHNV  Viêt - Anh
- Hỗ trợ biên tập theo form và chỉnh sửa kỹ thuật theo yêu cầu của tạp chí.
- Thông tin về các hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Liên hệ

Zalo chat: 0964.760.502 / Telegram: https://t.me/hongphuongvnu
E-mail: xuatbantapchi@gmail.com
Website: xuatbanquocte.com


Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.