Thông tin liên hệ với XUẤT BẢN QUỐC TẾ - xuatbanquocte.com

Hiện nay, xuất bản quốc tế trở thành một nhu cầu tất yếu cho bất cứ nhà nghiên cứu nào. Nghiên cứu sinh cần bài báo quốc tế để đủ điều kiện bảo vệ, Giảng viên cần bài báo quốc tế để hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ, hoàn thiện hồ sơ phó giáo sư, giáo sư... 


Xuất bản Quốc tế - xuatbanquocte.com thực hiện hai nhiệm vụ chính: giúp dich thuật bài viết chuyên ngành Xã Hội và Nhân Văn từ tiếng Việt sang tiếng Anh và trợ giúp tìm các tạp chí uy tín, các hội thảo chất lượng để đăng bài.

Cam kết:
- thẩm định miễn phí bài báo tiếng Việt thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
- dịch sang tiếng Anh các bài báo đã được thẩm định về mặt nội dung
- hỗ trợ 
- hỗ trợ tìm kiếm các tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN phù hợp để đăng.
- giá cả cạnh tranh, bảo mật thông tin cho khách hàng.
- đăng báo quốc tế hoặc hội thảo gấp trong vòng 1-2 tháng.

Liên hệ:
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo: 096.47.60.502


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com