Nhận tạp chí in tháng 7/2020 - xuatbanquocte.com

Tình hình dịch COVID-19 tại Nga vẫn đang còn diễn biến phức tạp với số liệu thống kê mỗi ngày khoảng trên dưới 6 nghìn ca nhiễm mới khiến các nhà in của các tạp chí không thể hoạt động được. Rất nhiều tạp chí mà xuatbanquocte.com làm việc từ trước tết đến nay vẫn chưa thể nhận được bản in, dù bản pdf có giá trị tương đương trong việc khai báo minh chứng.

Tuy vậy, đây là một trong những tạp chí hiếm hoi có thể ra được bản in. Đây là một trong số các cuốn nhận về để gửi về cho các tác giả trong nước.

xuatbanquocte.com
Xuất bản Quốc tế