Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

 Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS), ĐHQGHN thông báo để cán bộ, giảng viên đang công tác tại ĐHQGHN biết và đăng ký dự tuyển.

Đây là chương trình học bổng được Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020 cho khóa học 2021 – 2023 đối với chương trình Thạc sĩ và khóa 2021 – 2024 đối với chương trình Tiến sĩ. 

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên có nhu cầu tham gia các chương trình đào tạo nêu trên, đăng ký nộp hồ sơ ứng tuyển theo quy định.

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N27398/Thong-báo-tuyen-sinh-Thac-si,-Tien-si-tai-Nhat-Ban-theo-Chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-Viet-Nam-(JDS).htmCâu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.