Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

 Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS), ĐHQGHN thông báo để cán bộ, giảng viên đang công tác tại ĐHQGHN biết và đăng ký dự tuyển.

Đây là chương trình học bổng được Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020 cho khóa học 2021 – 2023 đối với chương trình Thạc sĩ và khóa 2021 – 2024 đối với chương trình Tiến sĩ. 

ĐHQGHN đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên có nhu cầu tham gia các chương trình đào tạo nêu trên, đăng ký nộp hồ sơ ứng tuyển theo quy định.

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N27398/Thong-báo-tuyen-sinh-Thac-si,-Tien-si-tai-Nhat-Ban-theo-Chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-Viet-Nam-(JDS).htmHỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan