Các đường link kiểm tra tạp chí thuộc danh mục isi - scopus

[tintuc]
XUẤT BẢN QUỐC TẾ ISI-SCOPUS - xuatbanquocte.com xin giới thiệu các đường link trang web để Quý Thầy/Cô, anh chị em kiểm tra danh mục Tạp chí như sau:


Tạp chí thuộc danh mục SCOPUS: https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sourceinfo

Xếp hạng Tạp chí theo Q1, Q2, Q3, Q4: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX (SCI):

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SCI-E):

Chỉ số IF của Tạp chí: https://www.scijournal.org/index.html
[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan