Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP
Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com

[tintuc]

XUẤT BẢN QUỐC TẾ ISI-SCOPUS - xuatbanquocte.com xin giới thiệu các đường link trang web để Quý Thầy/Cô, anh chị em kiểm tra danh mục Tạp chí như sau:


Tạp chí thuộc danh mục SCOPUS: https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sourceinfo

Xếp hạng Tạp chí theo Q1, Q2, Q3, Q4: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX (SCI):

Tạp chí thuộc danh mục SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SCI-E):

Chỉ số IF của Tạp chí: https://www.scijournal.org/index.html
[/tintuc]

Hãy kết nối với chúng tôi