Ngày 27/12/2023 - Hội thảo Khoa học quốc tế "Xã hội hiện nay. Triết học. Sư Phạm. Pháp luật" ISBN, Ekaterinburg, Nga

Ngày 27/12/2023 - Hội thảo Khoa học quốc tế "Xã hội hiện nay. Triết học. Sư Phạm. Pháp luật" ISBN, Ekaterinburg, Nga


Hội thảo Khoa học quốc tế "Xã hội hiện nay. Triết học. Sư Phạm. Pháp luật"

 Ngày tổ chức hội thảo: 27/12/2023
Nơi tổ chức: Ekaterinburg, Nga
Ngôn ngữ: Anh, Nga
Kỷ yếu ISBNThông tin chi tiết:xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo