Tọa đàm quốc tế “Biến đổi xã hội và những vấn đề quản lý khoa học, công nghệ & đổi mới tại Việt Nam”

Tọa đàm quốc tế “Biến đổi xã hội và những vấn đề quản lý khoa học, công nghệ & đổi mới tại Việt Nam”


Ngày 03/11/2023, Viện Chính sách và Quản lý tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và 20 năm hợp tác với Quỹ Rosa Luxemburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển với những đóng góp đáng ghi nhận của Viện trong các lĩnh vực nghiên cứu chính sách và quản lý tại Việt Nam và là dịp nhìn lại các thành tựu trong các dự án hợp tác với Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á - Văn phòng Đại diện tại Hà Nội về các hoạt động nghiên cứu về chính sách, khoa học và giáo dục, các vấn đề chuyển đổi sinh thái - xã hội và phát triển bền vững.

Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, Viện Chính sách và Quản lý tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề “Biến đổi xã hội và những vấn đề quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam”. Tọa đàm sẽ tập trung phân tích mối liên hệ giữa biến đổi xã hội với sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới; và những vấn đề quản lý về khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập với khu vực và thế giới, trước những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và những biến đổi xã hội đương đại đang diễn ra hết sức mạnh mẽ.

Tọa đàm có sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu cùng các khách mời quốc tế đến từ Quỹ Rosa Luxemburg. Thông qua các hoạt động trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học sẽ cùng luận bàn về những vấn đề quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới mang tính thời sự hiện nay. Đây cũng là những gợi ý giúp định hướng các vấn đề nghiên cứu trọng tâm của Viện trong thời gian tới.xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo