Đại học Quốc gia Hà Nội - Công tác cán bộ tháng 12/2022

Đại học Quốc gia Hà Nội - Công tác cán bộ tháng 12/2022

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Công tác cán bộ tháng 12/2022

Tháng 12/2022, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký các quyết định, bổ nhiệm, công nhận một số chức danh lãnh đạo quản lý. Cụ thể như sau:

Quyết định số 4635/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2022 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua –Khen thưởng ĐHQGHN. Theo đó, quyết đinh bổ sung bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN làm Ủy viên Hội đồng Thi đua –Khen thưởng, từ ngày 28/12/2022.

Quyết định số 4648/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2022 về việc bổ nhiệm ông Phùng Danh Thắng, Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN từ ngày 1/1/2023.

Quyết định số 4655/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2022 về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Giáo dục nhiệm kỳ 2022 -2027 từ ngày 29/12/2022.

Quyết định số 4656/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2022 về việc bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Thông tin hữu ích

Contact Me on Zalo