Đại học Quốc gia Hà Nội - Ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội - Ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo


 Vừa qua, ĐHQGHN đã ký quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban hành kèm theo Quyết định này là văn bản “Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại ĐHQGHN; Quy định này áp dụng đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo của ĐHQGHN gồm: trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên, trường, khoa trực thuộc.

Quy định này áp dụng cho việc mở ngành đào tạo, ban hành chương trình đào tạo, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ gồm:

+ Mở ngành, ban hành chương trình đào tạo của ĐHQGHN và chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài do ĐHQGHN cấp bằng.

- Đối với các ngành có tên trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của Nhà nước: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo.

- Đối với các ngành chưa có tên trong Danh mục nói trên: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo thí điểm.

- Đối với các chương trình đào tạo mang tính tổng hợp kiến thức khoa học của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, liên quan đến nhiều đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo liên ngành (đã có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo) hoặc Đề án mở chương trình đào tạo liên ngành thí điểm (chưa có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo).

+ Điều chỉnh các chương trình đào tạo đã được ban hành và đã được triển khai trong thực tế để cập nhật nội dung phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và kĩ thuật hiện đại.

Quy định này không áp dụng cho các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng. Các chương trình đào tạo đặc biệt có quy định riêng của Giám đốc ĐHQGHN.

>>> Tải Quy định số 4555/QĐ-ĐHQGHN

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo