Bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

 Bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội


Bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN

Tháng 01/2023, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký các quyết định về công tác nhân sự. Cụ thể như sau:

Quyết định số 137/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/01/2023 về việc bà Nguyễn Thị Hồng Nga thôi phụ trách Nhà xuất bản ĐHQGHN.

Quyết định số 138/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/01/2023 về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình, Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên kiêm giữ chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo