Danh mục tạp chí ABDC là gì?

Danh mục tạp chí ABDC là gì?

 Danh mục tạp chí ABDC là gì?


ABDC Journal Quality List là danh mục các tạp chí chất lượng của Hội đồng Trưởng khoa Kinh doanh các trường đại học Úc (Australian Business Deans Council). ABDC có 4 hạng: A*, A, B, C. Các tạp chí có hạng A* sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí có hạng A, B, và cuối cùng là C.

Để kiểm tra, nhà khoa học vào link https://abdc.edu.au/research/abdc-journal-list/ và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Trong kết quả tìm kiếm được (nếu có), cột Rating sẽ hiển thị thứ hạng mới nhất của tạp chí.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo