Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 - Hội đồng Giáo sư nhà nước

 Danh sách ứng viên 

được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

 Hội đồng Giáo sư nhà nước


Xem toàn bộ danh sách TẠI ĐÂY

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com