Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022 - Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 

Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Quyết định số 45/QĐ-HĐGSNN, ngày 08 tháng 8 năm 2022
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top