Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ: Thúc đẩy khoa học phát triển

 GD&TĐ - Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ mới được ban hành có nhiều điều chỉnh khoa học, khách quan và công bằng, phù hợp với thực tế.

Đọc tiếpNguồn:

https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-trinh-do-tien-si-thuc-day-khoa-hoc-phat-trien-2DcHNming.html

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com