Chấp nhận công bố khoa học trong nước khi đào tạo tiến sĩ

 Nghiên cứu sinh có thể dùng chứng chỉ quốc gia để minh chứng trình độ ngoại ngữ, sách chuyên khảo, công bố khoa học trong nước khi xét đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thay thế cho quy chế năm 2017 nhằm khắc phục những điểm chưa phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật 34) và phù hợp với thực tế triển khai.

Đọc tiếpNguồn:

https://vnexpress.net/chap-nhan-cong-bo-khoa-hoc-trong-nuoc-khi-dao-tao-tien-si-4304830.html

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top