Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ: Chú trọng tăng cường liêm chính học thuật

Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ: Chú trọng tăng cường liêm chính học thuật

 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhiều điều chỉnh trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới được Bộ ban hành, trong đó chú trọng bảo đảm liêm chính học thuật, học thật, nghiên cứu thật bảo đảm chất lượng đào tạo tiến sĩ. Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy trao đổi về vấn đề này.

Đọc tiếpNguồn:

https://nhandan.vn/dien-dan-giao-duc/quy-che-moi-ve-dao-tao-tien-si-chu-trong-tang-cuong-liem-chinh-hoc-thuat-654150/


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo