Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

(TTXVN/Vietnam+) Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước có nhiệm vụ chủ trì các kỳ họp và giải quyết công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước giữa hai kỳ họp; quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước...Theo Quyết định số 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

ĐỌC TIẾP

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com