Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp"

Thông báo số 01 Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2021 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức: "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2021 với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".

Xem toàn bộ thông báo tại đây.
Mẫu đăng ký tại đây.

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top