Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp"

Thông báo số 01 Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2021 do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức: "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2021 với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp".

Xem toàn bộ thông báo tại đây.
Mẫu đăng ký tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.