Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

 Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

Nguồn: Hội đồng Giáo sư nhà nước 

Địa chỉ: Số 21 Lê Thánh Tông, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-lich-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2021_583/

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com