Danh sách ứng viên được   HĐGS LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC-XÃ HỘI HỌC-CHÍNH TRỊ HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC-XÃ HỘI HỌC-CHÍNH TRỊ HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC-XÃ HỘI HỌC-CHÍNH TRỊ HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Cao Xuân Long

10/11/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

2

Hà Trọng Thà

10/8/1976

Nam

PGS

Trường Đại học An ninh Nhân dân

 

3

Đỗ Thị Thủy

02/4/1980

Nữ

PGS

Học viện Ngoại giao

 

4

Hà Anh Tuấn

26/8/1979

Nam

PGS

Học viện Ngoại giao

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo