Danh sách ứng viên được  HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN


STT

Họ và tên

Ngày, tháng năm, sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1.

Lâm Quốc Anh

15/05/1974

Nam

GS

Trường Đại học Cần Thơ

 

2.

Trần Văn Tấn

16/08/1976

Nam

GS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

3.

Lê Anh Vinh

29/07/1983

Nam

GS

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

4.

Trần Nguyên An

11/10/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 

5.

Phan Hoàng Chơn

20/09/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Sài Gòn

 

6.

Nguyễn Thành Chung

20/10/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Quảng Bình

 

7.

Phạm Thành Dương

08/11/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Việt- Đức

 

8.

Phạm Triều Dương

29/05/1971

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

9.

Phạm Hoàng Hà

02/03/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

10.

Võ Hoàng Hưng

28/05/1987

Nam

PGS

Trường Đại học Sài Gòn

 

11.

Nguyễn Trường Thanh

18/08/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

12

Phạm Đức Thoan

31/10/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Xây dựng

 

13.

Phạm Trọng Tiến

03/01/1985

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

14.

Lê Minh Triết

14/12/1987

Nam

PGS

Trường Đại học Sài Gòn

 

15.

Nguyễn Văn Tuyên

26/10/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

16.

Lê Quý Thường

01/03/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo