Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH, LIÊN NGÀNH VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH, LIÊN NGÀNH  VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Dương Thị Thu Hà

21/4/1979

Nữ

PGS

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

2

Võ Tường Kha

10/9/1969

Nam

PGS

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

 

3

Lê Vinh Hưng

31/10/1971

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

4

Nguyễn Đỗ Hiệp

04/12/1963

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

5

Nguyễn Quang Sơn

13/4/1972

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

6

Nguyễn Thị Thục

15/01/1976

Nữ

PGS

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

 

7

Nguyễn Văn Cường

11/12/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

8

Phạm Việt Hùng

20/7/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

 

9

Trần Bảo Lân

26/5/1963

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

10

Trần Hiếu

09/01/1974

Nam

PGS

Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

11

Nguyễn Đức Thành

19/7/1971

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 

12

Võ Thị Thu Thuỷ

29/8/1963

Nữ

PGS

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

 


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan