Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH, LIÊN NGÀNH  VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH, LIÊN NGÀNH VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH, LIÊN NGÀNH  VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Dương Thị Thu Hà

21/4/1979

Nữ

PGS

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

2

Võ Tường Kha

10/9/1969

Nam

PGS

Bệnh viện Thể thao Việt Nam

 

3

Lê Vinh Hưng

31/10/1971

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

4

Nguyễn Đỗ Hiệp

04/12/1963

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

5

Nguyễn Quang Sơn

13/4/1972

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

6

Nguyễn Thị Thục

15/01/1976

Nữ

PGS

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

 

7

Nguyễn Văn Cường

11/12/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

8

Phạm Việt Hùng

20/7/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

 

9

Trần Bảo Lân

26/5/1963

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

10

Trần Hiếu

09/01/1974

Nam

PGS

Viện Khoa học Thể dục thể thao

 

11

Nguyễn Đức Thành

19/7/1971

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 

12

Võ Thị Thu Thuỷ

29/8/1963

Nữ

PGS

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo