Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan” (ICCSM-2020)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan” (ICCSM-2020)


Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan” (ICCSM-2020)

Kính gửi các nhà khoa học
Trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu Đài Loan “Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và các tổ chức Đài Loan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai” do Bộ Giáo dục Đài Loan tài trợ thông qua Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (TECO) tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Biến đổi khí hậu và Quản lý bền vững ở Việt Nam và Đài Loan” (International Conference on Climate Change and Sustainability Managementin Vietnam and Taiwan -ICCSM-2020) vào ngày 28/10/2020. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn cho các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các nhà thực tiễn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về tất cả các khía cạnh của biến đổi khí hậu và quản lý bền vững nhằm tìm kiếm các giải pháp hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh gia tăng các tác động của biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Để có thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng xem Thư mời viết bài (Call for Submissions) bản Tiếng Anh và Tiếng Việt kèm theo mẫu bài viết trong file đính kèm. Các bài viết được chấp nhận đăng sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ICCSM-2020 có mã số xuất bản ISBN mà KHÔNG cần nộp lệ phí đăng bài.

Các mốc thời gian quan trọng
Ngày 15 tháng 9 năm 2020: Hạn nộp bài viết
Ngày 5 tháng 10 năm 2020: Thông báo kết quả chấp nhận đăng bài
Ngày 28 tháng 10 năm 2020: Ngày tổ chức hội thảo
Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các nhà khoa học.

----------------------------------------------
Thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên hệ:
PGS. TS. Vũ Thị Hoài Thu
Bộ môn Kinh tế và Quản lý Biến đổi khí hậu
Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Email: thuvh@neu.edu.vn

Website nhà tổ chức: tại đây


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo