Đối tượng và chức năng của triết học Mác - Lênin?

Đối tượng và chức năng của triết học Mác - Lênin?


Câu hỏi: 

Đối tượng và chức năng của triết học Mác - Lênin?

Trả lời:

Triết học Mác - Lênin là hệ thống quan điểm duy vậtbiện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan vàphương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp côngnhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộtrong nhận thức và cải tạo thế giới.

* Đối tượng của triết học Mác - Lênin:Triết học Mác 

- Lênin xác định đối tượng nghiên cứulà giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trênlập trường duy vật biện chứng và nghiên cứu những quyluật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xãhội và tư duy.

* Chức năng của triết học Mác - Lênin:

- Chức năng thế giới quanThế giới quan là toàn bộ những quan điểm về thế giớivà về vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học là hạtnhân lý luận của thế giới quan. Triết học Mác - Lênin đemlại thế giới quan duy vật biện chứng.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò đặc biệtquan trọng, định hướng cho con người nhận thức đúng đắnthế giới hiện thực.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng còn giúp con ngườihình thành quan điểm khoa học định hướng mọi hoạtđộng. Từ đó giúp con người xác định thái độ và cả cáchthức hoạt động của mình.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng nâng cao vai tròtích cực, sáng tạo của con người. Thế giới quan đúng đắnchính là tiền đề để xác lập nhân sinh quan tích cực. Trìnhđộ phát triển về thế giới quan là tiêu chí quan trọng củasự trưởng thành cá nhân cũng như của một cộng đồng xãhội nhất định.

+ Thế giới quan triết học là hạt nhân lý luận của thếgiới quan, làm cho thế giới quan của con người phát triểnnhư một quá trình tự giác.

+ Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò là cơ sởkhoa học để đấu tranh với các loại thế giới quan duy tâm,tôn giáo, phản khoa học.

- Chức năng phương pháp luậnPhương pháp luận là hệ thống những quan điểm,những nguyên tắc xuất phát có vai trò chỉ đạo việc sửdụng các phương pháp trong hoạt động nhận thức và hoạtđộng thực tiễn nhằm đạt kết quả tối ưu. Phương phápluận cũng có nghĩa là lý luận về hệ thống phương pháp. Triết học Mác - Lênin thực hiện chức năng phương phápluận chung nhất, phổ biến nhất cho nhận thức và hoạtđộng thực tiễn.

+ Phương pháp luận duy vật biện chứng trang bị chocon người hệ thống những nguyên tắc phương pháp luận chung nhất cho hoạt động nhận thức và thực tiễn

+ Triết học Mác - Lênin trang bị cho con người hệthống các khái niệm, phạm trù, quy luật làm công cụ nhậnthức khoa học; giúp con người phát triển tư duy khoa học,đó là tư duy ở cấp độ phạm trù, quy luật.xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502


Các chủ đề liên quan với bài viết; Tạp chí khoa học thi đầu vào thạc sĩ, đăng báo thi đầu vào nghiên cứu sinh; Tạp chí khoa học cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh; Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế; Đăng báo, hội thảo khoa học quốc tế thi đầu vào thạc sĩ, thi đầu vào nghiên cứu sinh
Từ khóa liên quan: Công bố quốc tế, bài báo quốc tế, đăng báo quốc tế, xuất bản quốc tế, tạp chí quốc tế uy tín, đăng bài báo quốc tế, phí đăng bài báo quốc tế, đăng bài báo quốc tế ở đâu, đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế ở đâu, Phí đăng bài báo quốc tế, Dịch vụ đăng báo quốc tế, Cách đăng bài tạp chí quốc tế, Cách viết bài báo khoa học quốc tế, Đăng bài báo khoa học ở đâu, Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế, Phí đăng bài tạp chí quốc tế, ISSN, ISBN, ISI, SCOPUS, kinh nghiệm đăng báo quốc tế, eLIBRARY.vn, triethoc.info, triethoc.net, e-lecturer.vn, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia hà nội, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, học viện khoa học xã hội, đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tạp chí khoa học uy tín, xếp hạng đại học, đăng báo quốc tế thi đầu vào nghiên cứu sinh, đăng báo quốc tế đầu ra nghiên cứu sinh, đầu vào tiến sĩ, đầu ra tiến sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, quy chế tiến sĩ, hỗ trợ đăng báo thi giảng viên chính, thăng hạng giảng viên, hongphuong.net, bepphuong.com, banhmiphuong.com, cadamtuongxunghe.com, academic.vn


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo