Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Đề án 2395

Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Đề án 2395

HỌC VIỆN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

 CHƯƠNG TRÌNH 

“Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - Đề án 2395” 

 

 1. Mục tiêu: 

- Hướng dẫn tham gia, cung cấp thông tin về Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

- Trao đổi thông tin và giải đáp khó khăn, vướng mắc của các tổ chức/cá nhân trong đăng ký tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng của Đề án. 

2. Đối tượng: 

- Các nhà khoa học, các cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại viện nghiên cứu, trường đại học khu vực phía Bắc; 

- Nhân lực quản lý khoa học và công nghệ đang làm việc tại các Bộ, Ngành, Địa phương và Doanh nghiệp tại Việt Nam. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 09h00 - Thứ sáu ngày 28 tháng 7 năm 2023. 

- Địa điểm: Phòng họp 110 – Tầng 1, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

4. Thành phần tham dự: 

- Đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học tại miền Bắc

xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo