Tháng 8/2023 – Lịch xuất bản tạp chí khoa học quốc tế có phản biện ngành triết học, tôn giáo học dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Tháng 8/2023 – Lịch xuất bản tạp chí khoa học quốc tế có phản biện ngành triết học, tôn giáo học dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Tháng 8/2023 – Lịch xuất bản tạp chí khoa học quốc tế có phản biện ngành triết học, tôn giáo học dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có thể dùng để thi đầu vào nghiên cứu sinh, đủ điều kiện đầu ra nghiên cứu sinh và đáp ứng được các nhiệm vụ khoa học khác của giảng viên, nghiên cứu viên: hoàn thiện hồ sơ phó giáo sư, giáo sư, thi giảng viên chính, nâng ngạch, lý lịch khoa học...

Tạp chí Khoa học xã hội, phù hợp các ngành lịch sử, khảo cổ học, triết học, xã hội học, chính trị học
Tạp chí đăng các bài có tính chất vấn đề, khoa học-thực tiễn. 
 


Các chủ đề của khoa học triết học:
  • Bản thể luận và lý luận nhận thức
  • Lịch sử Triết học.
  • Mỹ học.
  • Đạo đức học.
  • Lôgic học.
  • Triết học về khoa học và công nghệ.
  • Triết học Xã hội.
  • Nhân học triết học, triết học văn hóa.
  • Triết học tôn giáo và nghiên cứu tôn giáo.
  • Tôn giáo học
* Tạp chí khoa học quốc tế ISSN có phản biện
* Bài báo gắn mã DOI
* Hỗ trợ nhanh, chi phí phù hợp
* Miễn phí hỗ trợ trong quá trình chỉnh sửa theo phản biện.
* Ngôn ngữ bài báo: tiếng Anh, tiếng Nga
* Hạn nhận bài: ngày 10 hàng tháng
* Dịch thuật chuyên ngành Khoa học xã hội


xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo