Tháng 5/2023 - Một số tạp chí khoa học có phản biện ISSN cho nghiên cứu sinh, giảng viên đăng báo đầu ra

 Tháng 5/2023 - Một số tạp chí khoa học có phản biện ISSN cho nghiên cứu sinh, giảng viên đăng báo đầu ra 

* Tạp chí ISSN có phản biện
* Bài báo gắn mã DOI
* Hỗ trợ nhanh, chi phí phù hợp
* Miễn phí hỗ trợ trong quá trình chỉnh sửa theo phản biện.
* Ngôn ngữ bài báo: tiếng Anh, tiếng Nga

Tạp chí khoa học về Y và dược
Nhận bài đến 16/2023
    
Tạp chí khoa học về Khoa học Xã hội
Nhận bài đến 18/5/2023

Tạp chí Tâm lý học và Giáo dục
Nhận bài đến 28/5/2023

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật
Nhận bài đến 15/5/2023

Tạp chí Ngữ văn và Nghệ thuật học
Nhận bài đến 1/5/2023

Tạp chí Hóa học và Vật lý
Nhận bài đến 25/5/2023

Tạp chí Kinh tế và Luật học
Nhận bài đến 21/5/2023

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top