Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chủ đề Tâm lý học và Sư phạm ngày 24/5/2023

Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chủ đề Tâm lý học và Sư phạm ngày 24/5/2023

Hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chủ đề Tâm lý học và Sư phạm ngày 24/5/2023Các chủ đề chính của hội thảo:

- Đại cương, lịch sử sư phạm và giáo dục học

- Lý luận và phương pháp đào tạo, giáo dục

- Phương pháp sư phạm cải huấn

- Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất, thể thao

- Đào tạo, nâng cao sức khỏe và văn hóa thể chất thích ứng

- Tâm lý học đại cương, tâm lý học nhân cách, lịch sử

- tâm lý

- Lý luận và phương pháp giáo dục mầm non, phổ thông và

- Giáo dục nghề nghiệp

- Tâm lý học phát triển, tâm sinh lý học

- Tâm lý xã hội và y tế

- Tâm lý lao động và tâm lý kỹ thuật

- Tâm lý và giáo dục

- và các chủ đề khác có liên quan

- Nhận bài đến: 23/5/2023
- Xuất bản kỷ yếu có mã ISBN
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiêng Nga
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo