THỐNG KÊ CÔNG BỐ QUỐC TẾ SCOPUS/WOS ĐHQGHN THÁNG 04/2023

THỐNG KÊ CÔNG BỐ QUỐC TẾ SCOPUS/WOS ĐHQGHN THÁNG 04/2023


 THỐNG KÊ CÔNG BỐ QUỐC TẾ SCOPUS/WOS ĐHQGHN THÁNG 04/2023

DẪN ĐẦU LÀ TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

143 công bố quốc tế là số lượng gia tăng trong tháng 4/2023 của cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc ĐHQGHN, trong đó Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chiếm hơn 1/3 (49 công trình).

*Tốp 5 đơn vị công bố nhiều nhất không thay đổi so với tháng 3, thứ tự vẫn là

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (HUS) (183),

Trường Quốc tế (IS)(85),

Trường ĐH Công nghệ (UET) (53),

Trường ĐH Kinh tế (UEB) (32)

Trường ĐH Y Dược (UMP) (20).

*Đến thời điểm này top 5 tác giả công bố nhiều nhất là các cán bộ: Chu Đình Tới (19 công bố), Bùi Nhật Lê (7 ), Hoàng Quốc Anh (7), Nguyễn Đức Khương (7) và Tô Thế Nguyên (6).

Trong tổng số 462 công bố có 2004 tác giả, chỉ có 11 tác giả nghiên cứu độc lập và International Co-Authors chiếm 7.143%, trích dẫn trung bình cho 1 công bố là 0.3723. Đám mây từ khóa nổi bật là các cụm từ “Việt Nam”,  “human”, “enviromental monitoring”, “adult”, “risk assessment”,…

Chất lượng công trình Q1+Q2 vẫn chiếm tỉ trọng lớn 49.4+29.8=79.2%. Vị trí của các nhà xuất bản có chút thay đổi đó là Taylor & Francis thay vị trí thứ 3 của Wiley và RSC chiếm vị trí thứ 5 của Emerald.

#côngbốquốctếtháng4

#scopus

#wos

#ĐHQGHN

#VNULIC

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo