Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ sở dữ liệu Kho Trung Quốc cổ: tiềm năng khai thác giá trị khoa học”

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Cơ sở dữ liệu Kho Trung Quốc cổ: tiềm năng khai thác giá trị khoa học”

Thư viện KHXH do Viện Thông tin KHXH (thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) được giao quản lý hiện đang lưu giữ nhiều bộ sưu tập tài liệu cổ quý về các lĩnh vực Đông phương học như: sách Nhật Bản cổ, sách Trung Quốc cổ, hương ước, thần tích - thần sắc, sắc phong, sách Hán Nôm, ảnh, phim, tranh cổ, đĩa hát, bản đồ. Trong đó, bộ sưu tập sách Trung Quốc cổ có khoảng hơn 30.000 cuốn với 6.738 tên sách bao gồm nhiều bộ sách cổ quý thời Càn Long (1736-1795) và một số lượng lớn sách thuộc thời cách mạng Tân Hợi (1911).

Với mong muốn giới thiệu rộng rãi Kho tư liệu Trung Quốc cổ với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, phục vụ hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Viện Thông tin KHXH tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Cơ sở dữ liệu Kho Trung Quốc cổ: tiềm năng khai thác giá trị khoa học”.


Hội thảo có mục tiêu giới thiệu hiện trạng và tiềm năng khai thác, nghiên cứu Kho tư liệu Trung Quốc cổ phục vụ đời sống, hoạt động nghiên cứu khoa học; mở ra các cơ hội hợp tác trong công tác bảo quản và khai thác, trong hoạt động nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước, chia sẻ tri thức được phản ánh trong nội dung các đầu sách của Kho tư liệu Trung Quốc cổ .

1. Mục tiêu của Hội thảo:

- Thông tin tổng quan về hiện trạng bảo quản, khai thác Kho tư liệu Trung Quốc cổ.

- Trình bày kết quả khảo sát, tìm hiểu, nghiên cứu ban đầu về Kho tư liệu Trung Quốc cổ .

- Chia sẻ kinh nghiệm bảo quản, quản lý hiệu quả Kho tư liệu cổ.

- Thảo luận các hướng nghiên cứu trên cơ sở khai thác nội dung Kho tư liệu Trung Quốc cổ .

2. Các chủ đề của Hội thảo:

Các bài viết gửi về Hội thảo được khuyến khích tập trung vào 02 chủ đề chính liên quan đến Kho tư liệu Trung Quốc cổ hiện được lưu giữ tại Thư viện KHXH:

- Chủ đề 1: Bảo quản và khai thác Kho tư liệu cổ: kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra đối với Kho tư liệu Trung Quốc cổ.

- Chủ đề 2: Giá trị khoa học và những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn qua các ấn phẩm trong Kho tư liệu Trung Quốc cổ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian dự kiến: tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm: Viện Thông tin KHXH, Tòa B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

4. Thể lệ gửi bài Hội thảo:

- Bài viết được đánh máy, phông chữ Times New Roman, cách dòng 1,3, lề trái 3cm, các lề còn lại 2,5cm.

- Ngôn ngữ: Bài viết sử dụng tiếng Việt, tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

- Dung lượng bài viết: Không quá 6.000 từ, không bao gồm Danh mục tài liệu tham khảo.

- Bài viết cần đảm bảo kết cấu:

+ Tiêu đề bài viết.

+ Giới thiệu về tác giả: họ tên, học hàm, học vị, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ email.

+ Tóm tắt bài viết: Không quá 250 từ.

+ Từ khóa: Không quá 5 từ.

+ Nội dung bài viết.

+ Danh mục tài liệu tham khảo.

5. Các mốc thời gian quan trọng:

6. Địa chỉ email tiếp nhận thông tin đăng ký tiếp cận, khảo sát Kho tư liệu Trung Quốc cổ, gửi thông tin bài viết và các vấn đề liên quan: qlkh.issi@gmail.com.

7. Một số lưu ý:

- Ngôn ngữ sử dụng cho các bài viết, câu hỏi liên quan đến chủ đề Hội thảo có thể bằng tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh.

- Hình thức tiếp cận, khảo sát Kho tư liệu Trung Quốc cổ sẽ do Viện Thông tin KHXH quy định.

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo