Hệ thống báo khoa học quốc tế uy tín là gì?

Hệ thống báo khoa học quốc tế uy tín là gì?

Hệ thống báo khoa học quốc tế uy tín là gì? SCOPUS Web of Science

Với các tác giả mong muốn gửi bài tới các tạp chí khoa học thế giới uy tín thì việc nắm trong tay danh sách các hệ thống chất lượng là điều vô cùng quan trọng. Người viết báo cáo khoa học có thể tham khảo hai nguồn xếp hạng các tạp chí đầu nổi tiếng. Uy tín nhất đó là ISI và SCOPUS.

Hệ thống ISI gồm các tạp chí trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ (SCI, SCIE). Và khoa học xã hội (SSCI) có cả khoa học nhân văn, nghệ thuật (AHCI)

Bạn có thể truy cập link sau để kiểm tra tạp chí có danh mục phù hợp với đề tài đang thực hiện:

– Đối với danh mục tại SCI – tập hợp các tạp chí về lĩnh vực khoa học tự nhiên:

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K

– Danh mục SCIE  các tạp chí thuộc về công nghệ:

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

– Danh mục SSCI – thuộc về lĩnh vực khoa học nhân văn (văn học, lịch sử, xã hội học, triết học,…):

 http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS

– Danh mục AHCI- các tạp chí nghiên về nghệ thuật sẽ tập hợp ở đây (âm nhạc, hội họa, nhạc cụ…)

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

Bên cạnh đó, các tác giả có thể tìm hiểu danh sách các tạp chí thuộc các nhà xuất bản nổi tiếng hoặc các trang web của các trường Đại học nổi tiếng.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo