Báo cáo khoa học quốc tế là gì?

Báo cáo khoa học quốc tế là gì?

XBQT - Hỗ trợ đăng báo trên các tạp chí ở nước ngoài


Bài báo trên tạp trí khoa học thế giới (tiếng Anh: “Scientific Paper” hay có khi viết ngắn là paper) là một bài báo có nội dung khoa học. Được công bố trên một tập san khoa học (scientific journal) đã qua hệ thống bình duyệt (peer-review).

Các bài trên tạp chí khoa học quốc tế là công trình khoa học chứa đựng kết quả nghiên cứu mới. Phù hợp với chuyên ngành đang làm việc, học tập và nghiên cứu. Báo cáo khoa học quốc tế là nơi để các bài báo cáo nghiên cứu khoa học được công bố rộng rãi.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, công trình được đăng lên các báo khoa học quốc tế giúp khẳng định được uy tín, giá trị và năng lực của người viết.

 XBQT - Hỗ trợ đăng báo trên các tạp chí ở nước ngoài

 

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo