Các dịch vụ hỗ trợ xuất bản

Các dịch vụ hỗ trợ

- Dịch thuật chuyên ngành xã hội nhân văn: Anh <> Việt, Nga <> Việt

- Hỗ trợ đăng báo trên các tạp chí khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án, cho giảng viên, học viên có nhu cầu

- Hỗ trợ đăng báo trong các hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành có mã số ISBN.
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top