Các dịch vụ hỗ trợ xuất bản

Các dịch vụ hỗ trợ xuất bản

Các dịch vụ hỗ trợ

- Dịch thuật chuyên ngành xã hội nhân văn: Anh <> Việt, Nga <> Việt

- Hỗ trợ đăng báo trên các tạp chí khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án, cho giảng viên, học viên có nhu cầu

- Hỗ trợ đăng báo trong các hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành có mã số ISBN.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo