Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành - ISSN 2615-9015

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành - ISSN 2615-9015

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành
ISSN 2615-9015


Công bố, giới thiệu các công trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, thông tin hoạt động khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp có nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu phát triển nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật ngày càng tăng giữa các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu khoa học; Khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ và thu hút các nhà khoa học có uy tín đăng tải các kết quả nghiên cứu.
Tổng biên tập
Đặng Vũ Ngoạn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, dvngoan@ntt.edu.vn

Trưởng ban biên tập
Cao Đắc Hiển, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cdhien@ntt.edu.vn

Thư ký Tòa soạn
Bạch Long Giang, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, blgiang@ntt.edu.vn

Hội đồng biên tập
Bùi Chí Bửu, Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam
Đỗ Văn Dũng, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Trần Thọ Đạt, Đại học Kinh tế Quốc dân
Nguyễn Hữu Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội
Phạm Hoàng, Đại học Rutgers
Trần Thị Hồng, Đại học Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Lộc, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đặng Vũ Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Đặng Lương Mô, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phan Thanh Sơn Nam, Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh
Trần Văn Nhung, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước
Trần Công Phong, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Rajagopal Premkumar, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia
Nguyễn Văn Sanh, Đại học Mahidol
Võ Văn Sen, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
Vương Thanh Sơn, Đại học British Columbia
Nguyễn Xuân Tế, Đại học Văn Lang
Nguyễn Quang Thạch, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Nguyễn Văn Thanh, Đại học Nguyễn Tất Thành
Nguyễn Ngọc Thành, Đại học Wroclaw
Lê Thế Thự, Đại học Nguyễn Tất Thành
Lê Thị Kiều Vân, Đại học Nguyễn Tất Thành
Phạm Hùng Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo