ISSN (International Standard Serial Number) là gì

 ISSN (International Standard Serial Number): mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (Tạp chí, báo, bản tin, chuỗi sách, chuỗi kỷ yếu hội thảo....). 

Nhiều xuất bản phẩm có ở cả hai dạng in (ISSN, p-ISSN) và điện tử (e-ISSN hay eISSN)

 


 

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top