ISBN là gì

ISBN là gì

 ISBN (International Standard Book Number): mã số chuẩn quốc tế xác định cho một quyển sách.


 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo