Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Impact Factor (Chỉ số ảnh hưởng của một tạp chí) là gì?

Impact Factor là gì? Chỉ số ảnh hưởng của một tạp chí là gì?


Chỉ số ảnh hưởng là thông số được tính hàng năm cho mỗi tạp chí, nó thể hiện rằng các bài trong tạp chí đó được trích dẫn nhiều hay ít. Impact Factor cho biết uy tín và chất lượng của tạp chí, chỉ số này càng cao thì tạp chí càng có uy tín và càng khó để có bài được đăng trên tạp chí này.

Vd: Nếu một tạp chí A có tất cả 100 bài trong hai năm 2020 và 2021 và được trích dẫn tổng cộng 170 lần thì hệ số ảnh hưởng của năm 2021 sẽ là IF (2021) =170/100 =1,7.

Tuy nhiên chỉ số IF của các tạp chí thuộc các ngành khác nhau sẽ khác nhau. Vì vậy, không thể dùng chỉ số IF để so sánh 2 tạp chí không cùng chuyên ngành. Để cải thiện khuyết điểm này, Journal Citation Reports (JCR) cũng đã cung cấp thêm thông tin xếp hạng tạp chí theo lĩnh vực dựa vào chỉ số IF. Các tạp chí trong hệ thống ISI sẽ được chia thành 4 nhóm Quartile, cụ thể như sau: Tạp chí Quartile 1 (Q1) chiếm 25% tạp chí cùng chuyên ngành có chỉ số IF cao nhất. Tạp chí Q2 chiếm 25% tạp chí cùng chuyên ngành có chỉ số IF cao tiếp theo. Tương tự cho các tạp chí Q3 và Q4. Để tra cứu phân hạng dựa trên Quartile trên hệ thống ISI người dùng phải trả phí. Sử dụng đồng thời chỉ số IF và Quartile sẽ đánh giá công bằng hơn cho các bài báo và tạp chí được xuất bản.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.