Citation Index (Chỉ số trích dẫn) là gì?

Citation Index (Chỉ số trích dẫn) là gì?

Citation Index (Chỉ số trích dẫn) là gì?


Chỉ số trích dẫn được Garfield đưa vào năm 1955, là toàn bộ số lần một bài báo được trích dẫn trong các tài liệu khác. Một bài báo có chất lượng của một tác giả uy tín sẽ được nhiều người đọc, tham khảo, trích dẫn và ngược lại. Do vậy, có thể lấy số lần trích dẫn để đo giá trị của bài báo, tạp chí và tác giả.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo