Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

H-index là gì?

  H-index (Chỉ số ảnh hưởng cá nhân nhà khoa học):

Năm 2005, nhà vật lý người Mỹ Jorge Hirsch (ĐH California) đã đưa thêm chỉ số H-index để đánh giá các kết quả khoa học và làm cơ sở so sánh các nhà khoa học khác nhau, trong cùng một lĩnh vực.

Một nhà nghiên cứu có chỉ số trích dẫn h nghĩa là nhà nghiên cứu đó có ít nhất h công trình được trích dẫn ít nhất h lần. Vd: một nhà nghiên cứu có chỉ số H-index = 10, nghĩa là có ít nhất 10 bài báo có ít nhất 10 lần được trích dẫn. Tuy nhiên, chỉ số H-index được tính không phân biệt tác giả chính hay đồng tác giả có mặt trong bài báo.

H-index chính xác nhất là được liệt kê trên trang web của scopus, trong khi trên research gate chỉ số này thường không chính xác.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.