H-index là gì?

H-index là gì?

  H-index (Chỉ số ảnh hưởng cá nhân nhà khoa học):

Năm 2005, nhà vật lý người Mỹ Jorge Hirsch (ĐH California) đã đưa thêm chỉ số H-index để đánh giá các kết quả khoa học và làm cơ sở so sánh các nhà khoa học khác nhau, trong cùng một lĩnh vực.

Một nhà nghiên cứu có chỉ số trích dẫn h nghĩa là nhà nghiên cứu đó có ít nhất h công trình được trích dẫn ít nhất h lần. Vd: một nhà nghiên cứu có chỉ số H-index = 10, nghĩa là có ít nhất 10 bài báo có ít nhất 10 lần được trích dẫn. Tuy nhiên, chỉ số H-index được tính không phân biệt tác giả chính hay đồng tác giả có mặt trong bài báo.

H-index chính xác nhất là được liệt kê trên trang web của scopus, trong khi trên research gate chỉ số này thường không chính xác.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo