Danh mục tạp chí ABS hay AJG Rankings là gì?

Danh mục tạp chí ABS hay AJG Rankings là gì?

Danh mục tạp chí ABS hay AJG Rankings là gì?


ABS Rankings (từ 2015 trở đi còn được gọi là AJG Rankings) là một bảng xếp hạng chất lượng các tạp chí, được công bố hàng năm bởi Hiệp hội các trường đại học Kinh doanh (Chartered Association of Business Schools). ABS/AJG có 4 hạng là 4, 3, 2, 1. Các tạp chí có hạng 4 sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí có hạng 3, 2, và cuối cùng là hạng 1. Đặc biệt, trong mỗi lĩnh vực, có một vài tạp chí đạt hạng 4* là các tạp chí hàng đầu thế giới về lĩnh vực đó.

Để kiểm tra, Nhà khoa học vào link https://charteredabs.org/academic-journalguide-2018-view/ (cần phải tạo tài khoản và đăng nhập) và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí. Cột Rankings sẽ hiển thị thứ hạng mới nhất của tạp chí.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo