Đâu là một số nhà xuất bản quốc tế có uy tín?

Đâu là một số nhà xuất bản quốc tế có uy tín?

 Đâu là một số nhà xuất bản quốc tế có uy tín?

Các tạp chí được xuất bản bởi một số nhà xuất bản sau đây thường cũng sẽ là các tạp chí uy tín như: Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor and Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific....

Ngoài ra, các nhà xuất bản của 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings (THE) do tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn hàng năm cũng thuộc các Nhà xuất bản có uy tín.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo