Thư mời viết bài hội thảo  “Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh”

Thư mời viết bài hội thảo “Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh”

 Thư mời viết bài hội thảo

“Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh”


Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

1. Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: những vấn đề lý luận chung

2. Tôn giáo dân gian ở Việt Nam: trường hợp của người Việt

3. Tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

4. Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trong xã hội truyền thống và xã hội hiện đại: kinh nghiệm của các nước

5. Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian ở Đông, Nam Á và một số nền văn hóa khác: cách tiếp cận so sánh

Thông tin chi tiết

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo