Thông báo số 1 về Hội thảo Giáo dục 2021

Thông báo số 1 về Hội thảo Giáo dục 2021

 Chủ đề: "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo".

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội và Chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2021 - VEC 2021 với chủ đề "Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo".


Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 11/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Sự kiện nằm trong chuỗi Hội thảo Giáo dục (VEC) của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được tổ chức thường niên từ năm 2017 và là hội thảo đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.


Với hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và đại biểu tham dự, Hội thảo là dịp để các Đại biểu Quốc hội, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý giáo dục trong nước và quốc tế có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, thảo luận về việc xây dựng môi trường văn hóa học đường hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Những thông tin, kinh nghiệm, cách làm hay về xây dựng văn hóa học đường được chia sẻ tại Hội thảo sẽ là cơ sở hữu ích giúp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trong quá trình thúc đẩy xây dựng và ban hành các chính sách về giáo dục nói chung và văn hóa học đường nói riêng trong thời gian tới. Qua hội thảo, Ban Tổ chức cũng mong muốn khơi dậy sự quan tâm và trách nhiệm của cộng đồng xã hội về thực trạng văn hóa học đường, đề xuất giải pháp xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật về giáo dục nói chung, về văn hóa học đường nói riêng, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Ngoài phiên thảo luậnvề những vấn đề chung củavăn hóa học đường hiện naytừ các chuyên gia, đại diện bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục, Hội thảo có3 chuyên đề thảo luận về: i) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ trong nhà trường; ii) Văn hóa học đường từ các mối quan hệ ngoài nhà trường; iii) Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Xem yêu cầu tại đây

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo