Hội thảo khoa học ra kỷ yếu ISBN về kinh tế, xã hội học và luật tháng 11 năm 2021

 Ngày tổ chức hội thảo: 17 tháng 11 năm 2021.
Địa điểm tổ chức: Liên bang Nga


--------

- Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. 

- Nhận bài viết từ 8 trang.

- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga

- Kỷ yếu có mã số sách ISBN

- Tư liệu kỷ yếu được index trên các thư viện khoa học

- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp. 

- Chi phí tham dự vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.

Liên hệ để được hỗ trợ. 

Zalo: 0964.760.502 

Email: xahoinhanvan.tapchi@gmail.com

Website: http://www.xuatbanquocte.com

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com