Từ 15/8/2021, tuyển sinh, đào tạo tiến sỹ sẽ theo Quy chế mới

Từ 15/8/2021, tuyển sinh, đào tạo tiến sỹ sẽ theo Quy chế mới

 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thay thế cho Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT, ngày 04/4/2017 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021./.

XEM TOÀN BỘ BÀI VIẾT
https://kinhtevadubao.vn/tu-1582021-tuyen-sinh-dao-tao-tien-sy-se-theo-quy-che-moi-18230.html

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo