Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ năm 2021 có gì mới?

Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ năm 2021 có gì mới?

Sau hơn 4 năm thực hiện quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT đã cho thấy một số quy định cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế triển khai tại các cơ sở đào tạo đại học.

Những điểm thay đổi đáng chú ý của Thông tư 18/2021 so với Thông tư 08/2017

Một số đánh giá về những điểm mới của Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT

Với những điểm mới nêu trên, Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước; phát huy tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch, nhằm tạo lập niềm tin của xã hội về chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam.

XEM TOÀN BỘ BÀI VIẾTNguồn bài viết:

https://tuoitre.vn/quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-tien-sy-nam-2021-co-gi-moi-20210709151205396.htm 

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo